Bình giữ nhiệt

Bình giữ nhiệt INOX304-8008

Liên hệ
1200ml-1500ml

Bình giữ nhiệt INOX304-8008

Liên hệ
600ml-800ml-1000ml

Bình giữ nhiệt INOX316

Liên hệ
600ml-800ml-1000ml

Bình giữ nhiệt BAOL YW6

Liên hệ
750ml-900ml-1100ml

Bình giữ nhiệt BAOL WL28

Liên hệ
1000ml-1300ml-1500ml

Bình giữ nhiệt BAOL K2

Liên hệ
1100ml-1500ml

Bình giữ nhiệt BAOL L32

Liên hệ
1000ml-1280ml-1500ml

Bình giữ nhiệt BAOL L31

Liên hệ
1000ml-1200ml-1500ml

Bình giữ nhiệt nắp kim cương BAOL L7

Liên hệ
600ml-780ml-1000ml-1200ml-1500ml