Elido thuỷ tinh pha lê cao cấp

Tô tia tròn trơn

Liên hệ
E25A01

Tô chân đế vuông

Liên hệ
E05A01

Lọ hoa đế vuông

Liên hệ
E05B01

Dĩa bèo

Liên hệ
E15C01

Tô bèo

Liên hệ
E15A01

Lọ sọc ngang đứng, Lọ bèo

Liên hệ
E06B01, E15B01

Dĩa sọc lớn

Liên hệ
E04C02

Dĩa sọc nhỏ

Liên hệ
E04C01

Dĩa xoáy lớn

Liên hệ
E03C02

Tô xoáy

Liên hệ
E03A01, E03A02

Tô sọc ngang đứng

Liên hệ
E06A01

Dĩa xoắn

Liên hệ
E02C01

Lọ xoắn, lọ sọc

Liên hệ
E02B01, E04B01

Tô bồng tai

Liên hệ
E01A01, E01A02

Dĩa xoáy nhỏ

Liên hệ
E03C01